Bush advarte søndag irakerne og sa at de kan bli stilt for internasjonal krigsrett dersom de mishandler amerikanske krigsfanger.

— Vi forventer at krigsfangene blir humant behandlet, akkurat som vi behandler de krigsfangene vi har på en human måte, sa Bush.

Ikke vist

TV-bildene av krigsfangene som søndag ble vist på den arabiskspråklige fjernsynskanalen al-Jazeera og flere andre kanaler, ble ikke brakt videre på de store fjernsynskanalene i USA. Heller ikke BBC viste bildene. Både NRK og TV 2 valgte imidlertid å videreformidle bildene fra den arabiske TV-stasjonen.

Forsvarsminister Donald Rumsfeld reagerte i likhet med Bush kraftig på bildene som ble vist.

— Det er ikke slik krigsfanger skal behandles. Vi har over 2.000 irakiske fanger og de får alle skikkelig behandling, helt i tråd med Genève-konvensjonene, sa Rumsfeld.

Genèvekonvensjonen

Han understreket at det er et klart brudd på Genève-konvensjonene å la krigsfanger defilere foran TV-kameraene, slik irakisk fjernsyn har gjort.

(NTB)