Den meget omtalte videotapen fra den arabiskspråklige TV-kanalen al-Jazeera er ikke vist på amerikansk fjernsyn, men stillbilder av enkelte krigsfanger er vist, og familier har stått fram på TV og i aviser.

Alle frykter for hva krigsfangene kan bli utsatt for. Amerikanere som satt i irakisk krigsfangenskap etter Golf-krigen i 1991 har fortalt at de ble utsatt for tortur, både fysisk og psykisk, særlig den første tiden som fanger. Irak tok den gang 21 amerikanske krigsfanger, men alle ble løslatt i tiden etter våpenhvilen.

Men også de amerikanske styrker har tatt krigsfanger, over 3.000, ifølge øverstkommanderende for Irak-krigen, general Tommy Franks. Amerikanske medier har vist bilder av disse krigsfangene under overgivelsen før de ble internert i bestemte leirer.

Sterk støtte

Men bildene av irakiske krigsfanger har ikke vært så nærgående som det irakisk TV har vist. Både USA og Irak er bundet av Geneve-konvensjonene som gir klare regler for behandling av krigsfanger. Etter fem dagers krig i Irak er det ingen tegn til at hjemmefronten slår sprekker.

Meningsmålinger fra slutten av forrige uke gir Bush en oppslutning på 76 prosent, og fra republikansk side er stiller over 90 prosent seg bak presidenten.

Men disse meningsmålingene har ikke fanget opp de siste dagers utvikling, med sterk irakisk motstand og stadig flere amerikanske fanger. Og krigens grusomhet vil bli tydeligere etter hvert som amerikanske og britiske styrker møter Saddams eliteavdelinger fra Republikanergarden. TV bringer nærbilder fra frontlinjene, og bildene bringes direkte inn i de tusen hjem via TV-skjermene. Og folk sitter klistret til TV, nesten alle har familie, venner og kjente som deltar i krigen.

Små direkte tap

De direkte amerikanske tapene er foreløpig beskjedne, men det kommer stadig meldinger om soldater som er savnet eller tatt til fange. General Franks var forsiktig i sine uttalelser mandag og omtalte mannskapet fra et nedskutt angrepshelikopter som "savnet".

Men selv om det amerikanske folk så langt virker stålsatt og slutter opp om sine militære styrker, kan holdningen raskt snu seg. Mange trekker trådene tilbake til Vietnamkrigen, der TV sterkt bidro til å snu stemningen gjennom avdekking av krigens grufulle virkelighet.

Fra amerikansk side blir det understreket at irakiske krigsfanger vil få en human behandling og at alle bestemmelser i Geneve-konvensjonene vil bli overholdt. De vil bli vist den respekt de har krav på, og Røde Kors kan inspisere leirene. Talsmenn for Røde Kors understreker at bilder av krigsfanger, både de som irakisk TV har vist og det som er kommet fram i USA, ikke er forenlig med Geneve-konvensjonene.

(NTB)