Spådommen, som krediteres 1600-tallsmystikeren Nostradamus, lyder som følger:

"I Guds by vil mektig torden inntreffe, to brødre rives i stykker av kaos, mens festningen holder, vil lederen bukke under. Den tredje store krigen starter når byen brenner".

Første halvpart av sitatet viser seg imidlertid å være skrevet av en canadisk gymnasiast, Neil Marshall, som har skrevet en kritisk analyse av Nostradamus. I sin skeptiske analyse nevner han et klassisk problem: kommer det nok vage spådommer av en helt tilfeldig art, vil noen av dem til slutt kunne tolkes inn i en gitt situasjon.

Han skriver som et tenkt eksempel at en relativt abstrakt "profeti" — som "I Guds by vil det være mektig torden, to brødre rives i stykker av kaos, mens festningen holder, vil lederen bukke under" — kan brukes for å illustrere poenget. Denne "spådommen" gjør nå rundene på nettet.

Et søk med de største nettsøkerne finner kun ett treff for setningen - nemlig Marshalls egen side.

Et søk på den andre setningen finner ingen treff i det hele tatt. Dette vil antakelig endre seg etter hvert som "spådommen" spres på nettet.

Et søk på et faktisk sitat fra Nostradamus, som "det som innehylles av jern og brev i en fisk", gir 40 treff — alle fra nettsteder som er dedikert til Nostradamus.