Det tilsvarer godt og vel 5,5 millioner kroner, og pengesedler med så stort pålydende fins ikke i Storbritannia, der den største seddelen i vanlig bruk lyder på 50 pund. I Skottland og Nord-Irland fins det også 100-pundsedler, men de er sjeldne.

Derfor var det heller ikke særlig lurt av falskmyntnerne å forsøke seg med hjemmelagde sedler pålydende 1.000 pund, for de siste ekte sedlene av denne verdien gikk ut av bruk på 50 år siden. Nå står de åtte mennene for retten i London, og dom ventes om åtte uker.