Mannens symptomer ligner ikke på en influensa, og derfor er mistanken om fugleinfluensa avkreftet, sier professor Peter Skinhøj ved Rigshospitalets epidemiologiske avdeling.

Det ble slått full smittealarm fredag da den 25 år gamle mannen ble overført fra sykehuset i Nykøbing på Falster til isolatavdelingen på Rigshospitalet i København. Frykten for at mannen kunne være smittet av fugleinfluensa, fikk legene på Centralsygehuset i Nykøbing til å slå alarm til Rigshospitalets epidemiologiske avdeling, skriver avisen BT.

Mistanke — Personen hadde gjort utendørsarbeid hvor det var fugleekskrementer. Da han ble syk, oppsto derfor mistanken om at han kunne være smittet, sier Skinhøj til Danmarks Radio.

Det var svært fornuftig å slå full alarm, mener professor Niels Høiby, som leder den mikrobiologiske avdelingen på Rigshospitalet.

— Man skal ha lav terskel for å slå alarm og få pasienten flyttet til et sted der man har den nødvendige kunnskapen, mener Høiby.

Storstrøms amt, der mannen bor, er et av områdene i Danmark der bestander av villfugl er rammet av det potensielt dødelige fugleviruset H5N1. Prøvene av mannen tilbakeviser imidlertid at han er smittet av det fryktede viruset, sier Skinhøj.

Eksepsjonelt Overlege Jan Gerstoft sier sannsynligheten for at det var snakk om fugleinfluensa, hele tiden ble vurdert som svært liten.

— Det ville vært høyst eksepsjonelt ettersom vi aldri tidligere har sett eksempler på at smitten fra fugler til mennesker skjer via ekskrementer. I alle de kjente tilfellene av fugleinfluensa har det vært snakk om at de smittede personene har vært i direkte kontakt med smittede eller døde fugler, sier Gerstoft.

Selv om det skal mye til at mennesker smittes, har viruset kostet minst 109 mennesker livet i Asia, Tyrkia og Egypt hittil. 85 mennesker har overlevd sykdommen.