— Det er funnet beholdere som på utsiden ser ut til å være masseødeleggelsesvåpen, sa Rumsfeld onsdag.

Beholderne han viste til ble angivelig funnet av britiske mineryddere utenfor Kabul.

Bevis

Ifølge den amerikanske forsvarsministeren tydet alt på at beholderne inneholdt kjemiske stridsmidler, og Rumsfeld omtalte dem som nok et bevis på at Osama bin Ladens al-Qaida-nettverk hadde forsøkt å skaffe seg masseødeleggelsesvåpen.

Noen timer senere medga imidlertid amerikanske talsmenn at beholderne Rumsfeld snakket om, viste seg å være tomme.

(NTB)