Rasfaren førte til store forsinkelser i togtrafikken i området.

Skorsteinen er delvis brukket på midten og gynget søndag faretruende fram og tilbake på grunn av kraftig vind. Politi og redningstjeneste rykket ut etter at skaden ble oppdaget og sperret av området.

Faren for at skorsteinen skulle ramle over et jernbanespor i nærheten førte til store forsinkelser i togtrafikken mellom Stockholm og Sundsvall.

Skorsteinen tilhører et fjernvarmeanlegg i området som først og fremst er i bruk om sommeren, skriver nettavisen expressen.se.