• Gruppe på to større og flere hundre mindre øyer sør i Atlanterhavet, rundt 500 kilometer øst for kysten av Argentina. Rundt 3150 innbyggere.
  • Har stått under britisk styre siden 1833. Argentinerne hevder at siden øyene var en del av den tidligere spanske kolonien Argentina, burde de også være en del av den selvstendige argentinske staten.
  • I 1982 invaderte en argentinsk militærstyrke øygruppen. Britene gikk til motangrep og gjenvant kontrollen over Falklandsøyene i en krig som varte i 74 dager.
  • Striden om råderetten over øyene er ennå ikke løst, og britisk oljeleting utenfor øygruppen har nå skapt ny strid.
  • Kilder: BBC, Falklandsøyenes regjerings hjemmesider