Fakta

n EUs stats— og regjeringssjefer møtes i dag i skibyen Lahtis, ti mil nord for Helsingfors, til uformelt toppmøte.

n Hovedtema er arbeidet med en felles energipolitikk, innovasjon i Europa og forholdet til Russland.

n EU-toppene skal også drøfte tiltak mot ulovlig innvandring. Statsminister Tony Blair har dessuten bedt om at Darfur-konflikten i Sudan tas opp.