n Det finst i dag mellom 25.000 og 30.000 heroinavhengige i Sveits.

n Landet har 7,3 millionar innbyggjarar.

n 16.000 får metadon elle subutex (syntetiske stoff som hemmar abstinenssymptom etter heroin)

n 1300 får heroin på resept.

n Talet på overdosar vart meir enn halvert i tidsrommet 1991–1999.

n Det første sprøyterommet i verda vart opna i Bern i 1986. I dag finst det sprøyterom i Spania, Tyskland, Nederland, Australia, Canada og Noreg (Oslo).