Smitten overføres fra dyr til dyr, men kan også bringes med via klær dersom et menneske har vært i nærheten av et sykt dyr.England har to ganger tidligere hatt utbrudd. I 1968 var det et stort utbrudd, som medførte at rundt 500.000 dyr måtte slaktes og destrueres. I 1981 var det et lite utbrudd.I Norge var siste utbrudd av sykdommen i 1952. Det siste utbruddet ble oppdaget mandag 19. februar i et slakteri i Essex i Sør— England. Til nå er sykdommen konstatert på 18 ulike gårder og slakterier over hele England og i Wales. Det dreier seg om en variant kjent fra Midtøsten og India, ikke tidligere konstatert i England. Sykdommen bekjempes med isolasjon av berørte gårder, nedslakting og destruksjon (brenning) av syke dyr. Inntil videre er all transport av husdyr forbudt over hele England. Rundt 10.000 dyr er til nå besluttet slaktet.Mennesker kan være mottakelige for infeksjon, men dette er svært sjelden.Den engelske regjering har hatt krisemøte om saken, og har gitt lokale myndigheter fullmakt til å begrense den frie ferdselen på områder som grenser mot gårdsbruk. All eksport av levende dyr og kjøtt fra England til utlandet er stoppet med øyeblikkelig virkning.