Tidligere sovjetisk republikk med ca. 4,5 millioner innbyggere. Hovedstad: Tbilisi.

Etter løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991 ble Georgia erklært som en demokratisk republikk i august 1995. I januar 1992 ble daværende president Sviad Gamsakhurdia styrtet av væpnet opposisjon, og flyktet til Aserbajdsjan. I mars samme år ble den tidligere sovjetiske utenriksministeren Eduard Sjevardnadse utpekt til formann for et nyopprettet statsråd.

I juli/august forsøkte Gamsakhurdia å ta tilbake makten, og det brøt ut borgerkrig i regionene Abkhasia og Ossetia.

I 1994 undertegner Abkhasia og Georgia en avtale om full våpenhvile.

I august 1995 vedtar Georgia sin nye grunnlov. I november samme år vinner Sjevardnadse landets første frie presidentvalg med 75 prosent av stemmene.

9. april 2000 vinner Sjevardnadse nok en gang presidentvalget med klar margin. Presidenten blir valgt for fem år av gangen. Etter grunnloven kan ingen president kan sitte i mer enn to perioder.

1. november 2001 avsetter Sjevardnadse sin regjering i et forsøk på å nøytralisere protestene over at mediene var blitt fratatt sin frihet.

2. november i år gikk valget på ny nasjonalforsamling av stabelen. Fire dager etter valget, 6. november, meldte valgkommisjonen om en to ukers utsettelse i offentliggjøringen av valgresultatet. Dette utløste en rekke massedemonstrasjoner fra opposisjonshold, som krevde at Sjevardnadse går av og at det skrives ut nyvalg. Fra en rekke hold er det kommet rapporter om valgfusk og manipulering med stemmene.