«Al Salam Boccaccio 98» tilhører det egyptiske rederiet El-Salam Maritime Transport.

Eier er Pacific Sunlight Marine. Begge har adresse Kairo.

Det ble bygget i 1970, er registrert i Panama, og godkjent og sertifisert hos det italienske klasseselskapet RINA.

Skipet er på 11.779 bruttotonn. Det er et passasjer— og fraktskip.

Skipet har en passasjerkapasitet på i underkant av 1500.