• Roaming er når en mobiloperatør får bruke en annen mobiloperatørs mobilnett.
  • Internasjonal roaming er når en mobilkunde som reiser utenlands, får bruke mobilnettet til en lokal mobiloperatør. Telenor og NetCom har avtaler om roaming i de aller fleste land.
  • I 2007 lanserte EU-kommisjonen et roamingdirektiv som setter grenser for hvor mye utenlandske operatører kan ta betalt for roaming av samtaler i Europa. Fra 2008 gjelder dette også for tekstmeldinger og nedlasting av data.
  • EUs bestemmelser gjelder også for Norge gjennom EØS-avtalen.

(Kilde: NTB)