• To kardinaler er sykmeldt og 66 andre er for gamle til å delta i pavevalget. Kardinalene er helt isolert fra omverdenen og har ikke tilgang til telefon, aviser, radio, TV eller internett.
  • For første gang er kardinalene innlosjert i et nytt og komfortabelt hotell i Vatikanet. Ved tidligere pavevalg måtte de bo i små sovesaler og dele bad.
  • Ordet konklave stammer fra «cum clave» (med nøkkel) og ble tatt i bruk ved valget av Celestine IV i 2141 da kardinalene ble samlet i et trangt palass.
  • Ved et slikt konklave i det 13. århundre brukte kardinalene to år, ni måneder og to dager på å velge en ny pave.
  • Ved de siste åtte pavevalgene har møtene vart i vel tre døgn.
  • Kardinalene skulle foreta sin første votering mandag, og fra og med tirsdag kan det bli gjort to voteringsrunder om morgenen og to om ettermiddagen.
  • For å bli valgt, må en av kandidatene få minst to tredeler, eller 77, av stemmene.
  • Etter 33 eller 34 voteringsrunder, kan kardinalene bestemme seg for at det holder med et rent flertall.
  • For å markere at det er holdt en votering, slippes det ut svart røyk hver dag ved 12-tiden og ved 19-tiden.
  • Når kardinalene er blitt enige om en kandidat, vil det komme hvit røyk ut av pipen på Det sixtinske kapell og det blir ringt med klokkene i Peterskirken.
  • Deretter vil en av kardinalene komme ut på en balkong i kirken og kunngjøre at en ny pave er valgt.