• I 1976 sluttet hun seg til National Council of Women of Kenya. Året etter grunnla hun grasrotbevegelsen Green Belt Movement som siden har plantet over 20 millioner trær.
  • Bevegelsen ble alt i 1984 belønnet med den alternative fredsprisen, The Right Livelihood Award, og har siden fått avleggere i flere andre afrikanske land.
  • Maathai har tidligere mottatt en rekke internasjonale priser for sitt arbeid, blant dem den norske Sofieprisen i juni 2004, og hun har vært en gjenganger på internasjonale miljøkonferanser. Hun har også flere ganger talt i FNs hovedforsamling.
  • Maathai har også engasjert seg i arbeidet for å få slettet afrikanske lands gjeld til Vesten, og var under president Daniel arap Moi aktiv innen Forum for gjenopprettelse av demokratiet (FORD). Hun ble flere ganger mishandlet og arrestert.
  • I desember 2002 ble Maathai valgt inn i den kenyanske nasjonalforsamlingen. Senere ble hun utnevnt til viseminister for miljø, naturressurser og dyreliv.