• Thailand har 64,2 millioner innbyggere og landets areal dekker 514.000 kvadratkilometer. Hovedstad er Bangkok (6,5 millioner innbyggere)
  • Thailand grenser til Burma, Laos, Kambodsja og Malaysia.
  • Thaiene utgjør 75 prosent av befolkningen, mens kineserne, som den nest største folkegruppen teller 14 prosent.
  • De viktigste språk er thai, kinesisk, malayisk og khmer. Buddhismen er landets offisielle religion og 95 prosent av befolkningen bekjenner seg til denne religionen. Resten er muslimer.
  • Landets viktigste industrier er turisme, tekstiler, ulike jordbruksprodukter, tobakk og elektriske artikler og dataprodukter.