• Anklaget for korrupsjon og økonomiske misligheter en rekke ganger, men har aldri fått en rettskraftig dom mot seg. Berlusconi beskylder påtalemyndigheten for politisk forfølgelse.
  • Etter at grunnlovsdomstolen i oktober opphevet en lov som ga ham juridisk immunitet, blir flere saker gjenopptatt:
  • Mediaset-saken: Gjelder skattesvindel og underslag i forbindelse med salg av TV-rettigheter. Innledet 28. februar.
  • Mills-saken: Gjelder bestikkelser til den britiske advokaten David Mills for at han skulle tie om ulovligheter begått av Berlusconi-selskapet Mediaset. Innledet 11. mars.
  • Ruby-saken: Gjelder angivelige kjøp av sex av ei jente under seksuell lavalder. Ble innledet onsdag, og fortsetter 31. mai.
  • Andre saker som involverer Berlusconi:
  • Fininvest-saken: Gjelder Fininvests bestikkelse av en dommer. En anket dom fra 2009 beskrev Berlusconi som medansvarlig som leder for selskapet.
  • Mafiasaken: En dømt leiemorder og informant har knyttet Berlusconi til bombeeksplosjoner mafiaen sto bak i 1993. Berlusconi er ikke blitt etterforsket i saken.