• Komiteen mener fred er avhengig av at man makter å sikre livsmiljøet, og berømmer Maathai for hennes helhetlige perspektiv.
  • Hun har et helhetlig perspektiv på en bærekraftig utvikling som fremmer demokrati, menneskerettigheter og særlig kvinners rettigheter. Hun tenker globalt og handler lokalt, heter det i komiteens begrunnelse.
  • Maathai står i fremste rekke i kampen for å fremme en økologisk forsvarlig sosial, økonomisk og kulturell utvikling i Kenya og i Afrika, heter det videre.
  • Maathai berømmes videre for å ha satt søkelys på politisk undertrykking, både nasjonalt og internasjonalt, og for å legge vilkårene til rette for utvikling nedenfra gjennom grasrotbevegelsen Green Belt Movement som siden 1976 har plantet over 20 millioner trær i Kenya.