• Født 1. oktober 1924 i byen Plains i delstaten Georgia.
  • Carter ble valgt til USAs 39. president i 1976 og satt fram til januar 1981, da Ronald Reagan overtok.
  • Jimmy Carters største utenrikspolitiske suksess som president ble framforhandlingen av Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt i 1978.
  • Eks-president Carter stiftet Carter Center midt på 1980-tallet.
  • Carter Center engasjerer seg i fredsspørsmål og menneskerettighetsspørsmål over hele verden.
  • Carter har engasjert seg som mekler i en rekke konfliktområder, særlig i Latin-Amerika, Midtøsten og Afrika.
  • Carter Center har også engasjert seg i kampen for bedre mental helse verden over.
  • Jimmy Carter engasjerte seg i mai 2002 for å bedre dialogen mellom USA og Cuba. Han ble den første sittende eller tidligere amerikansk president som besøkte Cuba siden 1928.