Få unge vil få plass i kommunestyrene til høsten til tross for at flere enn før er polisk engasjert. Siden forrige kommunevalg i 2003 har medlemsmassen i de politiske ungdomspartiene økt med 24 prosent.

Når kommunevalget avholdes i september representerer aldersgruppen mellom 18 og 29 år totalt 19,1 prosent av alle som kan bli valgt inn i kommunestyrene. Likevel er bare 9,8 prosent av plassene på lokalvalgslistene satt av til kandidater i samme aldersgruppe, skriver Nynorsk Pressekontor.

Det er tall fra Statistisk sentralbyrå som viser det skjeve forholdet. I 2003 var til slutt bare 6,6 prosent av de valgte representantene mellom 18 og 29 år.

Ved Rokkansenteret i Bergen har man lett etter forklaringer. Noe kan forklares ved ungdoms livssituasjon. Mange studerer hjemmefra og mange er i etableringsfasen og nedprioriterer politisk aktivitet.

– For det andre er det et trekk ved dem som velger ut navn til listene. De lager valglistene først og fremst ut ifra de samme personene som sto der sist og leter etter aktive i frivillige organisasjoner. Da kan ungdommen fort bli glemt, sier forsker Jacob Aars ved Rokkansenteret.

Han legger til at dem som foretar utvelgelsen selv som regel er i den overrepresenterte kategorien «over 50 år», som ofte ikke kjenner de yngre så godt.