Tidligere har forskere antatt at genmodifisering kan forlenge levealderen betraktelig. Dette stemmer ikke, hevder Jay Olshansky og Bruce Carnes ved Universitetet i Chicago. En gjennomsnittlig levealder på 100 år er betinget av en biologiforståelse som vi ennå ikke har, sier de i en rapport.

Levealderen i USA økte fra 47 år i 1900 til 76 år i 2001. Denne veksten skyldes at færre unge dør av sykdommer. Vi har uttømt dette vekstpotensialet, mener forskerne.

Noen land har større forhåpninger om å nå 100-årsgrensen før andre, skriver New Scientist. Forventet levealder kan ligge på 100 i Japan og Frankrike en gang i det 22. århundre, ifølge forskernes analyser av dødsratene i de to landene. (Origo)