• Utenriksdepartementet har gjort få fremskritt så langt i «Tampa»-saken, sier UDs pressetalsmann, Karsten Klepsvik til NTB.

Norges syn på saken ble tirsdag lagt fram for Australias ambassadør, Steven Christopher Brady, under et møte i Utenriksdepartementet.

Ambassadøren som sitter i Stockholm, men er sideakkreditert til Oslo, møtte utenriksråd Bjarne Lindstrøm og ekspedisjonssjef Hans W. Longva i rettsavdelingen.

— Vi gjorde vårt standpunkt klart, et standpunkt som er godt kjent for myndighetene i Australia, sier Klepsvik.