Mens 1,8 millioner afghanske flyktninger vendte hjem fra Pakistan i 2002, året etter Taliban-regimets fall, var tallet i fjor falt til 48.000.

I 2008 vendte rundt 280.000 flyktninger hjem til Afghanistan, men utviklingen i landet skremmer nå mange fra å følge etter.

Fortsatt lever rundt 1,7 millioner afghanere som flyktninger i Pakistan, mens 900.000 oppholder seg i Iran.

— Den forverrede sikkerhetssituasjonen gjør det lite fristende for unge som eldre flyktninger å reise hjem. Samtidig er det vanskelig å få seg jobb, det er problemer med landrettigheter og servicetilbud som skole og helse er dårlige, sier generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen.

Hun berømmer pakistanske myndigheter for gjestfriheten de har vist mot millioner av afghanske flyktninger i årtier.

— Det er positivt at Pakistan nå sier at de er villige til å utvide trepartsavtalen med Afghanistan og FNs høykommissær for flyktninger, til å huse flyktningene i ytterligere tre år, sier Rasmusson.

Rundt seks millioner afghanere flyktet på 1980- og 90-tallet, og 3,5 millioner har siden vendt hjem fra Pakistan ved hjelp av et FN-støttet returprogram.