PER NYHOLM

Roma

Forbundskansler Wolfgang Schüssel meddelte fredag at han er blitt enig med det såkalte Frihetspartiet (FPÖ) om en fortsettelse av regjeringssamarbeidet. Få timer senere tok president Thomas Klestil ministrene i ed på Hofburg i Wien. Ingen er i tvil om at statsoverhodet gjerne hadde sett, men altså ikke fikk, en regjering bestående av Schüssels konservative Folkeparti (ÖVP) og Alfred Gusenbauers sosialdemokrater (SPÖ).

Gusenbauer, som nylig trakk seg ut av en rekke langvarige koalisjonsforhandlinger, sa i en kommentar at han ikke gir det nye såkalt svart-blå kabinett — oppkalt etter de to partiers symbolfarger - en lang levetid, men at han vil dømme det på dets gjerninger.

— Toget kjører i feil retning, mente Gusenbauer. - De store problemene - arbeidsløshet, skattetrykk, pengemangel i sosialsektoren osv - krever langsiktige konsepter som ikke foreligger.

De Grønne, som også forhandlet forgjeves med Schüssel, erklærte at det ville overraske dem om den nye sentrum-høyreregjeringen kunne fungere til valgperiodens utløp i 2006.

Haiders intriger

Novembervalget, fremkalt et år før tiden av den daværende FPÖ-fører Jörg Haiders intriger mot en regjering han selv hadde båret til dåpen, er på denne måten endt i en fortsettelse av det styret som størsteparten av Europa, anført av Frankrike og Belgia, kastet seg over da det ble dannet våren 2000.

Det har siden vist seg at en sentrum-høyre-regjering utmerket kan opprettholde en europeisk demokratisk standard, herunder respekt for den personlige frihet og menneskerettighetene i alminnelighet.

Den nye regjeringen ventes å ville fortsette der den gamle slapp - med en sanering av det offentliges finanser, reformer i forholdet mellom stat og fagbevegelse, skattelettelser og en forsiktig tilnærmelse til NATO. Det ventes ingen problemer med den østerrikske tilslutning til EUs åpning mot øst, et anliggende som Jörg Haider gjorde mye ut av inntil han med sine ustanselige angrep på den første Schüssel-regjeringen overspilte sine kort.

Ny balanse

Balansen i den nye koalisjonen fremgår av at Folkepartiet har fått ni ministere og tre statssekretærer. FPÖ, som før valget var marginalt større enn ÖVP og derpå mistet to tredjedeler av sine velgere, må nøye seg med tre ministere og tre statssekretærer.

Schüssel fortsetter som regjeringssjef med den nye FPÖ-formannen Herbert Haupt som visekansler og sosialminister, den siste overvåket av Haiders søster, Ursula Haubner, som er utnevnt til statssekretær i Sosialdepartementet.

Forholdet mellom Haider og Haupt beskrives i alminnelighet som nært, men antagelsen er at den nye FPÖ-sjefen vil forsøke å holde Haider utenfor landspolitikk og isolere ham i hans harmløse funksjon som landshøvding i Kärnten.