Ikke minst det tidligere Sovjetunionen har FNs lengste liste over nedlagte veto i Sikkerhetsrådet med 118 tilfeller. Siden kollapsen av Sovjetunionen i 1991 har Russland kun benyttet seg av vetoretten to ganger. På en klar annenplass står USA med 76 og på en like klar tredje-plass følger Storbritannia med 32. Frank-rike har 18 veto-stemmer på samvittigheten, mens Kina har tradisjonelt avstått fra å stemme når de er uenige med flertallet. Kun fem ganger har kineserne lagt ned veto.

Sovjetunionen/Russland:

I løpet av FNs første til år la kommunistregimet i Moskva ned veto hele 79 ganger. I perioden mellom 1957 og 1985 var et veto fra Sovjet og utenriksminister Andrej Gromyko så vanlig at han raskt fikk tilnavnet "Mr. Njet". Men etter hvert ble det lengre og lengre mellom hver gang Sovjet la ned veto. Siden Berlinmurens fall har Russland kun lagt ned veto to ganger: En gang for å stoppe en resolusjon som kritiserte de bosniske serberne da de nektet FN adgang til Bihac. Den andre gangen blokkerte russer-ne et vedtak som handlet om økonomien til FNs operasjoner på Kypros. USA:

Første gang amerikanerne la ned veto var i mars 1970 da de sammen med Storbritannia stoppet en resolusjon om Sør-Rhodesia, som senere ble Zimbabwe. I tillegg har USA blokkert ti resolusjoner som kritiserte apartheidregimet i Sør-Afrika og åtte som kritiserte det hvite regimet i Namibia. Syv amerikanske vetostemmer har handlet om Nicaragua og fem om Vietnam. 35 av de amerikanske vetoene har stoppet resolusjoner som kritiserer Israel. Syv av de ni siste gan-gene har dette vært saken. Sist gang var i desember 2002 da USA hindret en resolusjon som kritiserte Israel da flere FN-ansatte i ble drept og Verdens matvarefonds lager på Vestbredden ble ødelagt av israelske styrker. 53 ganger har USA stått alene med sitt veto.

Storbritannia:

Parløp mellom USA og Storbritannia er langt fra uvanlig, ei heller i Sikkerhetsrådet. 23 av britenes 32 veto er kommet sammen med amerikanerne. 14 ganger har Frankrike vært partnere. Kun syv ganger har britene stått alene med sitt veto, men det er 21 år siden sist. Samtlige syv dreide seg om å blokkere vedtak som omhandlet si-tuasjonen i Sør-Rhodesia (Zimbabwe). Det forrige britiske veto kom i 1982 da de sammen med USA og Frankrike blokkerte en resolusjon som ville hindre atamerikanske styrker gikk inn i Panama.

Frankrike:

Første gang Frankrike la ned veto i Sikkerhetsrådet var i 1976. Da stoppet de en resolusjon om borgerkrigen i Spania sammen med Sovjetunionen. Av Frankrikes 18 veto, har 13 kommet sammen med både USA og Storbritannia. I tillegg kom to veto i partnerskap med britene, begge i forbindelse med Suez-krisen i 1956. Kun to ganger har franskmennene stått alene med sitt veto. Første gang i 1947. Da handlet det om Indonesia. Den andre gangen var tema strid mellom Frankrike og Komorene (1976).

Kina:

Kinas har i realiteten kun lagt ned veto fire ganger, og ikke som loggene viser; fem. For mellom 1946 og 1971 var det Taiwan som representerte Kina i Sikkerhetsrådet. I den perioden benyttet Taiwan-kineserne vetoretten en gang — for å forhindre at Mongolias søknad om med-lemskap i FN. Kina la ned veto to ganger samme året som de overtok setet i Sikkerhetsrådet (1972). En gang for å blokkere FN-medlemsskap for Bangladesh, en gang handlet det om Midtøsten. Da i kompaniskap med Sovjetunionen. Først i 1997 kom det neste kinesiske veto da Kina stoppet et vedtak om å sende 155 FN-observatører til Guatemala for å overvåke en våpenhvile. Det siste vetoet fra Kina kom i 1999 da et vedtak om forlengelse av FN-styrkenes mandat i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM) var tema.

(Kilder: FN, BBC, Der Spiegel)

Her i FNs sikkerhetsråd vedtas eller stoppes resolusjonsforslagene.
Arkiv