Etter onsdagens møte mellom de 15 medlemmene i Sikkerhetsrådet kom det så mange innspill og kommentarer at USA og Storbritannia vil lage en revidert tekst og så presentere den for sine respektive regjeringer.

— Det var en nyttig diskusjon som klargjorde en del spørsmål. Men det vil nok ta noen dager med konsultasjoner i London og Washington før det nye forslaget legges fram for Sikkerhetsrådet, sier FN-ambassadør Ole Petter Kolby til NTB.

Han mener det neste utkastet til resolusjon vil bli det siste og endelige. Da får man ta avstemning, hvis det ikke har lyktes å samle enstemmighet om det britisk-amerikanske forslaget, noe som hele tiden har vært målet.

— Jeg mener rådets medlemmer fortsatt er opptatt av å finne fram til enstemmighet, fordi et samlet Sikkerhetsråd vil sende et utvetydig signal til Bagdad, sier Kolby.

Enstemmighet?

Det store spørsmålet er om Sikkerhetsrådet klarer å opptre enstemmig eller om en avstemning må til. I så fall må det britisk-amerikanske forslaget ha minimum ni stemmer, og ingen av vetomaktene må stemme mot.

— Jeg mener partene er kommet hverandre nærmere, og det mener også hovedaktørene selv, sier Kolby. Ingen kan si med sikkerhet når neste møte om Irak blir, men mange analytikere framholder at det neppe vil skje før etter kongressvalget i USA neste tirsdag.

USAs FN-ambassadør James Cunningham så positivt på de mange kommentarene onsdag, og sammen med sin britiske kollega, ambassadør Jeremy Greenstock, mener USA fortsatt at det skal være mulig å finne fram til enighet.

Frankrike liker ikke formuleringen om "vesentlig mislighold" om Iraks forhold til tidligere resolusjoner, og mener det her skjuler seg en snubletråd som uten videre debatt kan gi grønt lys for et angrep på Irak.

Powell på banen

USA utenriksminister Colin Powell har de senere dager vært i kontakt med sin franske kollega Dominique de Villepin i et forsøk på å rydde de siste uklarheter av veien. Selv om det bare er noen få setninger i resolusjonen som skaper problemer, sitter en løsning langt inne.

Russland og Kina hadde flere innvendinger onsdag, mest til formuleringene som knytter Irak til internasjonal terrorisme. De to landene er ikke enig i beskrivelsen av virkeligheten som USA og Storbritannia har foretatt.

Verken Moskva eller Beijing kan gå god for at Irak og Saddam Hussein aldri har gitt opplysninger til FNs inspektører under deres arbeid i Irak.

Det vil lederen for inspektørkorpset, Hans Blix, kunne svare på. Men han var onsdag i politiske samtaler med president George W. Bush, visepresident Dick Cheney, utenriksminister Powell og sikkerhetspolitisk rådgiver Condoleezza Rice.

Saddam til ansvar

Bush-administrasjonen er i ferd med å legge grunnlaget for en rettssak mot Saddam Hussein og hans indre krets av rådgivere i tilfelle det irakiske regimet blir styrtet, men Saddam overlever.

— Vi vil stille ham til ansvar for en internasjonal domstol hvis han skulle overleve. Og Saddam bør ikke regne med noen benådning, sier en framtredende representant for president Bush.

Hans Blix og sjefen for det internasjonale atomenergibyrået IAEA, Mohamed El Baradei, ga Bush og hans rådgivere en oppdatering på situasjonen i Irak under samtalene i Washington.

— Presidenten understreket hvor viktig det er at inspektørene får arbeide uhindret. Inspektørene skal gjennomføre et oppdrag på vegne av det internasjonale samfunn, slik det kommer til uttrykk gjennom FNs sikkerhetsråd, sa pressetalsmann Ari Fleischer i Det hvite hus onsdag.

(NTB)