de Boer fortsetter i stillingen frem til juli. Han tar sikte på å forlate FN 1. juli, fem måneder før verdens land igjen samles til klimakonferanse i Mexico. Målet da vil være å enes om en internasjonal avtale om kutt i utslippene av drivhusgasser, noe som ikke ble oppnådd på klimatoppmøtet i København før jul.

De Boer velger å opplyse om sin avgang nå, slik at FNs generalsekretær Ban Ki-moon har god tid til å finne en etterfølger før Mexico-møtet.

— Det var en vanskelig beslutning å ta, men jeg føler tiden nå er moden for at jeg kan påta meg en ny utfordring og jobbe med klima og bærekraft innen privat sektor og i akademia, sier nederlenderen i en uttalelse.

De Boer går fra FN-stillingen til en jobb i konsulentselskapet KPMG.