Klimapanelet, IPCC, la fredag fram en spesialrapport om klimaendringer og ekstremvær. Rapporten har denne uka blitt sluttbehandlet av forskere og regjeringsrepresentanter fra IPCCs 194 medlemsland i Kampala, Uganda.

Norge var blant initiativtakerne til at IPCC skulle lage en slik rapport. Formålet var blant annet å skaffe mest mulig kunnskap for å kunne forebygge og redusere skadene fra ekstremvær.

Forskerne oppsummerer med stor grad av sikkerhet at vi kan vente oss flere og mer langvarige hetebølger i enkelte regioner. Vi kan også regne med hyppigere tilfeller av kraftig nedbør.

Rapporten legger stor vekt på hva verdenssamfunnet og hvert enkelt land kan gjøre for å redusere sårbarheten for menneskeskapte klimaendringer og tilpasse seg et endret klima.

Rapporten er den mest omfattende som til nå er laget om sammenhengen mellom klimaendringer og ekstremvær. Flere hundre forskere har arbeidet i tre år med rapporten, som bygger på en lang rekke forskningsarbeider.

Hvordan bør vi møte klimautfordringen? Si din mening i kommentarfeltet!

JORDEN VARMES OPP: Vi får tøffe tider i møte, skal en tro FNs klimapanel.
Arkiv/Scanpix