Dokumentet omhandler hvilke regler som skal gjelde for Libanon-styrken når den blir utplassert. Uklarheten omkring hvilke operasjonelle begrensninger FN-styrken vil få, har ført til at mange land har nølt med å forplikte seg til å bidra med soldater.

Det 21 sider lange og hemmeligstemplede FN-dokumentet beskriver i hvilke situasjoner FN-soldatene skal kunne gripe til våpen, eller true med å gjøre det.

Den franske avisen skriver at FN-styrken kan bruke «passende og tilstrekkelig» makt i selvforsvar. Men styrken kan ikke aktivt lete etter Hizbollah-militsens våpenlagre i Sør-Libanon, og den kan ikke gripe inn med makt dersom krigshandlingene mellom Israel og Hizbollah skulle blusse opp igjen, ifølge FN-dokumentet.

Beskytte sivile

Soldatene kan også bruke forholdsmessig makt for å hindre at den såkalte buffersonen mellom Litanielven og Israel blir brukt til «fiendtlige aktiviteter», for å slå tilbake mot forsøk på å hindre styrken i å utføre sitt mandat, og for å beskytte sivile.

Et annet FN-dokument slår fast at det er den libanesiske hærens ansvar å kontrollere buffersonen og avvæpne Hizbollah.

– Vi kommer ikke til aktivt å lete etter Hizbollahs våpen. Men dersom vi under en patrulje kommer over et våpenlager, er vårt mandat å beslaglegge rakettene, sier en sentral FN-tjenestemann til Le Monde.

FNs spesialutsending Terje Rød-Larsen advarte tirsdag nok en gang om at våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah-militsen er usikker.

– Situasjonen er fortsatt ekstremt skjør. Utilsiktede hendelser kan føre til nye voldshandlinger som kan eskalere og komme ut av kontroll, sier Rød-Larsen.

Han advarer også om at det kan oppstå et sikkerhetsvakuum i Sør-Libanon og sier det vil ta to til tre måneder før FN-styrken er fullt operativ.

Opptil 3.000

Den italienske utenriksministeren Massimo d’Alema lovet tirsdag at landet vil bidra med opptil 3.000 soldater til Libanon-styrken på betingelse av at partene i konflikten overholder våpenhvilen.

– Når utplasseringen er fullført, vil våre mellom 2.000 og 3.000 soldater utgjøre omtrent en tredel av det samlede antallet som sendes fra Europa. Vi forventer at Israel tar nye skritt, og denne gangen på forpliktende vis, for å respektere våpenhvilen, sa d’Alema.

– Det er rett og rimelig å forvente at Hizbollah legger ned sine våpen, men vi kan ikke sende soldater til Libanon hvis Israel fortsetter å skyte, framholdt han.

Italienerne vil trolig bli støttet av soldater fra Belgia, Nederland, Spania og andre land.

FNs mål er å ha de første 3.500 av en styrke som med tiden skal bestå av 15.000 soldater på plass i Sør-Libanon innen 2. september.

Styrken utplasseres i henhold til resolusjon 1701 fra FNs sikkerhetsråd, som førte til våpenhvile i Libanon 14. august. Våpenhvilen gjorde slutt på en 34 dager lang krig der minst 1.183 mennesker ble drept i Libanon og 157 i Israel.

CHRIS HELGREN