— Vi er dypt bekymret over reaksjonene etter publiseringen av fornærmende karikaturer av profeten Muhammed i Danmark for flere måneder siden og den senere gjengivelsen av tegningene i flere andre europeiske aviser, og over voldshandlingene som er skjedd som reaksjon på tegningene, heter det i uttalelsen.

— Vi støtter fullt ut ytringsfriheten. Men vi forstår at muslimer er såret og indignasjonen som føles i den muslimske verden, heter det i uttalelsen som er undertegnet av FNs generalsekretær Kofi Annan, EUs sikkerhetspolitiske leder Javier Solana og OICs generalsekretær Ekmeleddin Ihsanoglu.