FN-eksperter vil begynne å drøfte et eventuelt forbud i løpet av høsten. Både generalsekretær Kofi Annan og en rekke havforskere støtter innføringen av totalforbud.

I en ny rapport skriver Annan at det fortsatt er knyttet usikkerhet til skadevirkningene av tråling, og at det er nødvendig med mer forskning. Generalsekretæren mener likevel at det er best å være føre var i denne saken, og at forbudet bør innføres så snart som mulig.

Kun 0,5 prosent av fisken som fanges på verdensbases blir fisket med bunntrål, ifølge FNs Matvareorganisasjon FAO. Men metoden fører likevel til store miljøødeleggelser når trålposer med metallodd blir dratt bortover havbunnen. (©