Det går fram av en plan for løsning på konflikten om øya, som FN la fram mandag. De to delstatene vil være omtrent som sveitsiske kantoner, som har omfattende indre selvstyre.

Partene i konflikten fikk overlevert forslaget, med håp om en løsning før EU-toppmøtet i desember der det er ventet at Kypros vil bli invitert inn i unionen.

FN foreslår et presidentråd med seks medlemmer som felles utøvende myndighet. De tyrkisk-kypriotiske og gresk-kypriotiske sidene skal veksle på å ha president og visepresident hver tiende måned. Presidentrådets sammensetning vil stå i forhold til hver av delstatenes befolkningstall, ifølge dokumentet som nyhetsbyrået Reuters har fått fatt i.

Planen ble overlevert til både de gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske lederne, regjeringene i Hellas og Tyrkia, samt den tidligere kolonimakten Storbritannia. Dokumentet ble lagt fram for FNs sikkerhetsråd mandag kveld.

Kypros har vært delt etter den tyrkiske invasjonen i 1974, som fulgte et gresk-kypriotisk kupp arrangert av den greske militærjuntaen.

(NTB)