I tillegg innføres det reiseforbud for Gaddafi, de åtte barna hans, flere andre familiemedlemmer samt tjenestemenn som jobber med forsvars— og etterretningssaker. Disse personene får dessuten sine verdier i utlandet frosset.

Samtidig innføres det våpenboikott av Libya med øyeblikkelig virkning. Angrep på sivile i landet skal etterforskes av ICC fordi det er mistanke om forbrytelser mot menneskeheten.

De «omfattende og systematiske angrepene» på sivilbefolkningen er iverksatt på høyeste nivå i den libyske regjeringen, heter det i resolusjonsteksten. Sikkerhetsrådet ber om at angrepene må stanses umiddelbart.

Alle de 15 medlemmene av FNs sikkerhetsråd stemte for resolusjonsforslaget lørdag kveld lokal tid. Tidligere på kvelden var det usikkert hvordan Kina, som har vetorett, ville stille seg til forslaget.

ETTERFORSKES: Libyas leder Muammar Gaddafi kan bli stilt for retten i Haag. Regimet hans skal ha drept tusener de siste ukene. ARKIVFOTO