Samtidig er matvarehjelpen i ferd med å ta slutt i mange landsbyer, noe som bringer befolkningen nærmere grensen for hva den kan tåle av sult.

FNs matvareprogram (WFP) tar til orde for å hjelpe 2,5 millioner mennesker. Det er over dobbelt så mange som organisasjonen sist uke uttalte at den hadde mål om å hjelpe.

— Vi øker antallet til 2,5 millioner fordi flere og flere mennesker er i ferd med å miste motstandsevnen, sier WFP-talskvinnen Stefanie Savariaud på telefon fra Nigers hovedstad Niamey.

— I en slik kriseoperasjon er det uunngåelig at antallet mottakere øker, sier hun.

Hjelpearbeidere som behandler barn som står i fare for å dø av sult, har i lang tid påpekt at bistanden fra rike land og hjelpeorganisasjoner skulle ha kommet på et langt tidligere tidspunkt. Krisen i Niger har oppstått som følge av at tørke og svermer av gresshopper ødela fjorårets avling.