Det er FNs miljøprogram (UNEP) som nå advarer mot effektene av luftforurensningen forårsaket av krigshandlingene. Giftig røyk fra brennende oljebrønner i sør-Irak, oljefylte grøfter og branner utløst av bombeeksplosjoner i Bagdad er nok et bevis på krigens ødeleggende konsekvenser for mennesker og miljø, mener FN-organisasjonen.

— Den svarte røyken vi ser på tv og satellittbilder inneholder farlige kjemiske stoffer som kan være farlig for mennesker, særlig barn og eldre med luftveisproblemer, sier Klaus Toepfer, FN-organisasjonens toppsjef.

Han fremhever også skadevirkningene på regionens sårbare økosystemer som alt før krigen var utsatt for mange truende påkjenninger.

Selv om brannene fra oljefeltene i Sør-Irak er mindre enn under Golfkrigen i 1991, utgjør de like fullt en potensiell miljøbombe, fastslår UNEP.

Røyken fra oljebrønner som er stukket i brann, inneholder en lang rekke miljøskadelige stoffer.

Ifølge UNEP dreier det seg blant annet om dioksiner, kvikksølv og svovel. Det er særlig befolkningen i og rundt Basra som utsettes for innånding av røyk som kan være svært helsefarlig. FN overvåker nå utviklingen i Irak for å kartlegge krigens miljøeffekter. UNEP mener det haster å måle luftkvaliteten i de krigsherjete områdene.

I tillegg til giftsmoggen, fremhever FN-organisasjonen risikoen for miljøkatastrofer i forbindelse med bombing og ødeleggelser av petrokjemiske fabrikker, i tillegg til industrianlegg som inneholder store mengder farlige kjemikalier og giftig avfall.

GIFTGASS?: Røyken stiger opp fra en regjeringsbygning som ble bombet i Bagdad i dag.
FOTO: REUTERS