— Stresset nei? Den eneste som greier å stresse meg, er kona!

Politisjef David McLean har akkurat fått i seg den daglige espressoen på stamkafeen, og er i storhumør. Men oppe på kontoret venter annet stress enn konas.

Det er folkene fra Kosovo Property Agency (KPA) som vil ha politihjelp. De skal kaste ut fire serbiske familier som har okkupert leiligheter som tilhører kosovoalbanere.

I de albanske områdene av Kosovo er dette daglig rutine for det FN-utnevnte KPA. Der blir albanske familier satt på gaten, slik at serbere kan få tilbake nøklene til husene sine - alt med hjelp fra kosovoalbansk, lokalt politi.

Men i Nord-Mitrovica går det trått. David McLean, skotte og øverste politimyndighet i byen, sier nei. Sikkerhetssituasjonen gjør at han mener det ikke er forsvarlig å legge seg ut med serberne. Ikke i dag heller. Han kan ikke avse tre politifolk til oppdraget.

Lars-Jørgen Kihlberg Olsen fra KPA-ledelsen er mektig irritert.

— Dette er den eneste kommunen i hele Kosovo som fortsatt styres fullt og helt av det internasjonale samfunnet. Og den eneste der vi ikke får den nødvendige støtten til å gjøre jobben vår, sier Olsen.

Det siste året har de nesten ikke fått gjennomført en eneste utkastelse i Nord-Mitrovica, fordi det FN-styrte politiet ikke stiller opp. Det skaper sinne - både blant kosovoalbanerne som ikke får tilbake husene sine, og blant alle de kosovoalbanerne som blir kastet ut fra serbiskeide hus andre steder i provinsen.

— Det setter hele operasjonen vår i fare. Velkommen til det internasjonalt styrte Mitrovica, sier Kihlberg Olsen.