Planen omfatter tiltak for bedre vern av menneskerettighetene, styrket utvikling i de fattige landene og kamp mot terrorisme. Den tar også til orde for omfattende endringer i oppbyggingen av FN-apparatet.

Minimalt

Flere av deltakerlandene på toppmøtet var ifølge nyhetsbyrået DPA skuffet over at forhandlingene endte med en «minimalkonsensus», det vil si enighet om forholdsvis få og små tiltak. Også generalsekretær Kofi Annan er ifølge DPA misfornøyd med resultatet.

Det endelige vedtaket ble vedtatt ved akklamasjon, men ifølge nyhetsbyrået Reuters var det snakk om høflig applaus snarere enn ovasjoner. Sveriges statsminister Göran Persson, som ledet forhandlingene sammen med Annan, erklærte deretter møtet for hevet.

Et hovedspørsmål som ble drøftet på toppmøtet i New York, var om tallet på faste medlemmer i FNs sikkerhetsråd skulle utvides med fire nye land. Men USAs og Kinas motstand førte til at det ikke ble fattet vedtak om noen utvidelse.