Jenter forteller at de jevnlig har truffet soldater som krever sex som motytelse for mat eller penger. Assisterende generalsekretær for fredsbevarende operasjoner Jane Holl Lute medgir at slikt misbruk skjer, het det på den britiske rikskringkastingens nettsider torsdag.

– Dette er et problem som trolig har fulgt oss helt fra de fredsbevarende operasjonenes tidligste dager. Jeg arbeider ut fra en antakelse av at dette er eller kan bli et problem ved hver eneste operasjon vi gjennomfører, sier Holl Lute.

Ifølge FNs egne tall er 316 soldater eller sivile medarbeidere som har deltatt i slike operasjoner etterforsket for anklager om seksuelle overgrep. Granskingene førte til at 18 sivilt ansatte fikk sparken, mens 17 militære eller politifolk ble tvangssendt hjem.

I august i år satte FN i gang gransking av påstander om organisert barneprostitusjon i tilknytning til organisasjonens fredsbevarende operasjon i Kongo. Allerede i 2002 gikk det rykter om seksuelt misbruk av unge jenter i Liberia.