Årsaken er at Norge for tiden er underrepresentert i FN-sekretariatet.

Utenriksdepartementet ser prøven som en særlig god anledning til å øke antall norske borgere ansatt i FN, skriver departementet i en pressemelding.

Departementet vil gå ut med egne annonser, og skal også kontakte relevante læresteder i Norge.

Vanligvis kreves det praksis for ledige stillinger i FN, men for opptaksprøven stilles det ikke slikt krav.

FN er særlig interessert i søkere innen fagområdene administrasjon, demografi, informasjonsteknologi, dokumentasjon, statistikk, statsvitenskap og enkelte andre samfunnsvitenskaper.

Den skriftlige delen av prøven ventes å finne sted i midten av februar 2004 i Utenriksdepartementet. På grunnlag av prøvene vil et mindre antall kandidater senere bli innkalt til intervju.

Søknadsfristen er 5. september 2003. Søkerne må være 32 år eller yngre. Det forutsettes også gode språkkunnskaper. Fra FNs side legges det vekt på å øke kvinneandelen i sekretariatet.

(NTB)