I sin tale under seremonien i FNs hovedforsamling lovet Ban (62) å fungere som en brubygger og å lede et dynamisk FN.

– Ved å styrke vårt FNs tre pilarer – sikkerhet, utvikling og menneskerettigheter – kan vi bygge en fredeligere, mer velstående og mer rettferdig verden for framtidige generasjoner, sa Ban.

Videre lovte han å sette de høyeste etiske standarder for sitt virke som generalsekretær. I sin tale etter edsavleggelsen trakk Ban særlig fram konflikten i Darfur og sa han personlig ville engasjere seg i arbeidet med å få slutt på blodbadet i den sudanske provinsen.

– Lidelsene som befolkningen i Darfur gjennomgår, er ganske enkelt uakseptable, sa den tidligere utenriksministeren på en pressekonferanse.

Annan hyllet

Også avtroppende generalsekretær Kofi Annan ble hyllet i FN-bygningen i New York for sitt bidrag til internasjonal fred og sikkerhet. Det skjedde like før Ban ble tatt i ed som hans etterfølger. Ban overtar etter Annan 1. januar 2007.

De 192 medlemslandene i verdensorganisasjonen vedtok med akklamasjon en resolusjon fra Kroatia, Grenada, Malaysia og Niger som gjennomgikk det utrettelige arbeid Annan har gjort som FNs generalsekretær de ti siste år.

Den 68 år gamle ghaneseren fikk også mange lovord for arbeidet med reformer i FN og anstrengelsene for å sette organisasjonen bedre i stand til å møte de mange store utfordringene på verdensbasis.

Annan var tydelig rørt over så mange godord. – Det er en stor ære som er vist meg, og jeg er rørt over alle godordene. Det har vært ti vidunderlige år, og det er rørende å få slik rosende omtale for noe som en bare elsker å gjøre, sa han.

– Jeg går av vel vitende om at FN i dag gjør mer enn noen gang tidligere, og arbeidet blir bedre utført. Det blir min etterfølgers oppgave å videreføre det viktige arbeidet FN står for, og jeg vet etter mine samtaler med ham at dere har gjort et klokt valg, understreket Annan.

Bred erfaring

Ban understreket i sin tale til Hovedforsamlingen at han ønsker å videreføre det store arbeid Annan har lagt ned. Den nye generalsekretæren ønsker å blåse nytt liv i FN-sekretariatet og sette høye etiske standarder.

Annan var ofte på kollisjonskurs med Bush-administrasjonen i Washington og gikk ikke av veien for å lese USA teksten i viktige spørsmål. Men Ban ble sikret jobben som generalsekretær ikke minst takket være solid støtte fra USA – og Kina.

En av dem som trakk i trådene og sikret støtte til Ban, var USAs omstridte FN-ambassadør John Bolton, som i likhet med Annan nå forlater FN. Men Bolton ynder å omtale generalsekretæren som «FNs administrative leder».

– Men jeg mangler på ingen måte ledererfaring, understreker Ban og viser til at han har 37 år bak seg i Sør-Koreas utenrikstjeneste, de siste tre år som landets utenriksminister.

TATT I ED: Påtroppende generalsekretær for FN, Ban Ki-moon, holder tale etter at han ble tatt i ed i FN-bygningen i New York.
SHANNON STAPLETON