Resolusjonen uttrykte «en sterk bekymring for bruken av tortur og grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff».

Resolusjonen kritiserte også de offentlige henrettelsene, overgrep mot etniske og religiøse minoriteter og forfølgelse av menneskerettsforkjempere.

Resolusjonen ble vedtatt med 77 stemmer for og 51 mot, mens 46 avholdt seg fra å stemme.