Styrken skal bli mer mobil, og reduseres fra dagens 4.600 mann til 2.000. Innen utgangen av oktober skal styrken være redusert til 3.600.

Hvis situasjonen ikke endres vil styrken reduseres med ytterligere 1.600 soldater i januar 2002.

NTB-AFP