Bistanden til de 49 minst utviklede landene, kalt MUL, sank på 90-tallet fra 16,7 til 11,6 milliarder dollar, viser en ny rapport fra FNs organ for handel og utvikling, UNCTAD.

Samtidig øker de private investeringene. Mot slutten av 80-tallet investerte multinasjonale selskaper over 500 millioner dollar i året i de fattigste landene, som for det meste ligger i Afrika.

På 90-tallet økte investeringene gradvis til over 5 milliarder dollar i 1999. Det var året da private investeringer oversteg u-hjelpen i seks av landene.

I absolutte tall er summene som direkteinvesteres forholdsvis små. Det investeres like mye i Tsjekkia i året som i de 49 minst utviklede landene til sammen.

Hoveddelen konsentreres dessuten til noen få land som enten eksporterer olje eller på andre måter er ressursrike.

Mens land som Angola, Burma, Liberia og Lesotho mottar over 2 milliarder dollar årlig i direkteinvesteringer, mottar andre mindre enn 10 millioner dollar.

UNCTAD-rapporten ligger til grunn for MUL-konferansen i Brussel neste uke.