Det uttalte et panel FN-eksperter da Vitenskapskomiteen i FNs klimapanel la fram sitt innspill til klimapanelets tredje hovedrapport i dag.

De maler et bilde av en framtid hvor sjøen stiger sammen med temperaturene. Landbruket vil lide, og vann kan vise seg å bli en mangelvare som må rasjoneres.

FN-ekspertene har samlet den beste tilgjengelige forskningen på området foretatt i løpet av de siste tre årene.

-Det er stadig mer bevis som tyder på at høyere temperatur er en direkte konsekvens av menneskelige handlinger, sier R.J. Watson som er panelets formann.NTB