27 av de 47 landene i FN-rådet støttet resolusjon som ble foreslått av muslimske stater, og som fordømmer det den beskriver som menneskerettsbrudd begått av Israel i Libanon.

Elleve land stemte mot teksten, mens åtte nasjoner avsto.

FNs kommissær for menneskerettigheter, Louise Arbour, krevde tidligere samme dag at FN gransker drapene på sivile både i Libanon og Nord-Israel.

Enkelte militære ledere risikerer å bli tiltalt for krigsforbrytelser på grunn av angrepene mot sivile, mener hun.

– Det er et klart og presserende behov for å bringe klarhet i situasjonen hvor fakta og påstander nå blir ilagt samme vekt, men uten fordelen av en systematisk, uavhengig, grundig og troverdig gransking, sa Arbour under en spesialsesjonen i Genève.

Hun sa også at det er viktig at rådet kommer med en klar og meningsfull reaksjon på krisen. Men Arbour understreket før fredagens vedtak at en slik gransking også må omfatte Hizbollahs angrep i Nord-Israel.

Det er Tunisia som på vegne av tolv islamske og arabiske land har bedt om en spesialsesjon i FNs menneskerettsråd.