Med 45 mot 1 stemme vedtok rådet mandag en resolusjon som ber Israel «reversere bosettingspolitikken i okkuperte områder, inkludert Øst-Jerusalem og Golanhøydene».

Resolusjonen ber også Israel stoppe utvidelsen av eksisterende bosettinger og hindre all tilflytting av nye bosettere. Den krever også tiltak som beslagleggelse av våpen for å forebygge voldshandlinger fra bosettere.

Resolusjonen var fremmet av en gruppe muslimske land i rådet, men ble også støttet av europeiske medlemsland i menneskerettighetsrådet.

Bare Canada stemte mot resolusjonen, mens Kamerun stemte avholdende.