JAN TYSTAD

Det er sjelden Norge blir kritisert for brudd på menneskerettighetene, men i går skjedde det under en pressekonferanse i London.

— Vi har sendt brev til den norske regjering, det samme har Amnesty International og FNs flyktningorganisasjon UNHCR gjort. Vi har alle protestert mot at to tidligere eritreiske barnesoldater skal utvises fra Norge. De flyktet fra Eritrea og hvis de sendes tilbake, vil de bli utsatt for tortur og straff, sa Casey Kelso som leder Koalisjonen for å stanse bruk av barn som soldater.

I rapporten henvises det til FNs flyktningorganisasjon som har advart alle medlemsland mot å sende eritreere som har nektet militærtjeneste eller flyktet fra militæret tilbake til Eritrea. Kelso hevdet at det finnes flere eksempler på at hjemsendte barnesoldater er blitt torturert.

En rekke land blir kritisert for å fortsette å bruke barn som soldater. Blant disse er USA, som ifølge rapporten «Child Soldier. Global Report 2004» har brukt 62 barnesoldater i Irak og Afghanistan. Ifølge FNs barnekonvensjon regnes en soldat under 18 år som barnesoldat.

USA dekker seg bak det faktum at landet ennå ikke har ratifisert barnekonvensjonen (bare USA og Somalia gjenstår).

I Darfur-provinsen i Sudan bruker alle grupper i konflikten barn som soldater. Rapporten anslår at det er 17.000 barnesoldater her, og dessuten mellom 2500 og 5000 i det sørlige Sudan under SPLAs ledelse. Denne bevegelsen har påstått at den har sendt hjem 16.000 barnesoldater, men i rapporten heter det at nye rekrutter blir tatt inn hele tiden.

Koalisjonen for å stanse bruk av barn som soldater, vil ikke angi noe bestemt tall, men regner med at det er «hundretusener» av barnesoldater som kjemper i kriger og konflikter.

Visedirektør for FNs menneskerettighetskommisjon Mehr Kahn Williams leste på pressekonferansen opp noen eksempler fra rapporten som hadde gjort spesielt inntrykk på henne:

En 13 år gammel soldat fra Vår herres motstandshær i Uganda forteller: «Da jeg og brødrene mine ble fanget, sa LRA (Lord's Resistence Army) at vi kunne ikke slåss godt når vi var så mange brødre sammen. De bandt de to yngste og tvang oss til se på mens de slo dem med stokker til de døde. De fortalte oss at dette ville styrke oss i krigen. Den yngste broren min var ni år gammel».

En annen tidligere barnesoldat som ble rekruttert til Den revolusjonære hæren i Colombia da han var syv år gammel, forteller: «De ga deg et gevær og ordre om å skyte og drepe din beste venn. De ville se om de kunne stole på deg. Hvis du ikke klarte å skyte vennen, ville han få ordre om å skyte deg. Jeg måtte gjøre som de sa, ellers hadde jeg blitt drept».

Trass i løfter, fortsetter rekrutteringen. På Sri Lanka lovet Tamiltigrene å slutte å bruke barnesoldater. Men i en rapport fra Human Rights Watch for et par dager siden, ble det hevdet at tusenvis av barn tvinges inn i denne geriljabevegelsen trass i at den har våpenhvile med myndighetene.

En rapport fra UNICEF har registrert og dokumentert 3.516 tilfeller av rekruttering av barn til tjeneste som soldater hos Tamiltigrene siden den norskforhandlete våpenhvilen startet i februar 2002.

I Afrika rekrutteres det nye barnesoldater i Elfenbenskysten og i Liberia, mens det har vært demobilisering av barnesoldatene i Angola og Sierra Leone.

Koalisjonen mot barn som soldater støttes av en rekke frivillige hjelpeorganisasjoner som Amnesty International, Human Rights Watch, UNICEF og Redd Barna.

I rapporten blir det også slått fast at land som Burundi, Den demokratiske republikk Kongo, Burma, Sudan og USA har brukt barn i frontlinjene i minst ti konflikter. Land som Colombia, Uganda og Zimbabwe støtter paramilitære grupper som bruker barnesoldater og land som Indonesia og Nepal har brukt barn som spioner og budbringere. Noen regjeringer, blant dem Burundi, Indonesia og Russland har drept, torturert og internert barn som er mistenkt for å støtte væpnete opposisjonsgrupper.

UNGE KRIGERE: Samboo er 12 år gammel og er soldat i opprørshæren til Karen-folket, som kjemper mot Burmas regjeringshær. Barnesoldater brukes i stort sett alle kriger over hele verden. Barn helt ned til ni år blir utstyrt med våpen og beordret til krigstjeneste, viser en fersk rapport.<p/> ARKIVFOTO: JASON REED, REUTERS