Inspektørene skal på ny forsøke å finne ut om irakerne har kvittet seg med forbudte våpen.

Sjefen for det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, Mohamed El-Baradei, var blant inspektørene som kom til Bagdad fra hovedbasen i Larnaca på Kypros. Han og hans kolleger skal blant annet forsøke å finne ut om Irak har eller arbeider med atomvåpen.

FN trakk sine våpeninspektører ut av Irak i 1998 i protest mot at den irakiske presidenten Saddam Hussein ikke ville samarbeide med inspektørene. Dermed fikk de ikke kontrollert om Irak hadde eller arbeidet for å skaffe seg masseødeleggelsesvåpen.

Inspeksjonene begynte etter at Irak invaderte Kuwait i 1990, men ble tvunget til å trekke seg ut av nabolandet etter nederlaget i Golf-krigen mot en amerikanskledet allianse året etter. USA har truet med en ny krig hvis irakerne ikke denne gangen samarbeider fullt og helt med FNs inspektører.

Ifølge en talsmann for Hans Blix skal en hovedgruppe på 20 av inspektørene som mandag kom til Irak, forbli i landet inntil videre. De ti andre, blant dem Mohamed El-Baradei og Blix selv, skal onsdag dra tilbake til Kypros.

(NTB)

LUTTER GLEDE: Sjef for FN-inspektørene, Hans Blix, smiler fornøyd etter å ha landet på Saddam-flyplassen i Bagdad.
FOTO: SCANPIX