FN-talsmann Hiro Ueki ville ikke gå i detaljer om betydningen av funnet, men sa at stridshodene ble oppdaget i noen bunkere som ble bygget på slutten av 1990-tallet.

— Under inspeksjonen ble det oppdaget 11 tomme kjemiske stridshoder og ett stridshode som må undersøkes nærmere, sa han.

— Stridshodene var i utmerket forfatning, og er av en type som Irak importerte på slutten av 1980-tallet, sa Ueki.

Ifølge BBC betrakter ikke FN funnet av stridshodene som en "rykende pistol," et begrep som er brukt av lederen for FNs våpeninspektører Hans Blix og Mohamed El-Baradei, direktør i Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA).

Dersom denne tolkningen av torsdagens funn legges til grunn, er ikke funnet av de kjemiske stridshodene et "alvorlig brudd" på FN-resolusjon nummer 1441.

Forsiktig Negroponte

USAs FN-ambassadør John Negroponte sa torsdag at FN vil trenge mer tid og flere detaljopplysninger for å kunne fastslå betydningen av funnet.

— Dette høres ut som en interessant utvikling, sa Negroponte, som vil vente på ytterligere opplysninger fra FN-inspektørene før han uttaler seg videre.

En tidligere våpeninspektør for FN i Irak mener stridshodene burde vært med i Iraks 12.000 sider store våpenerklæring fra desember i fjor.

— De burde definitivt ha vært oppgitt. Hvorfor var de ikke med i erklæringen? De kan selvsagt ha blitt glemt, og jeg er overbevist om at det er den unnskyldningen Irak vil komme med, sier den tidligere FN-inspektøren til BBC.

Han regner det også som usannsynlig at stridshodene helt enkelt kan ha kommet på avveie.

I den første kommentaren fra Irak het det at stridshodene ikke kommer inn under landets forbudte våpenprogram.

Bunkere utenfor Bagdad

FN-talsmann Hiro Ueki forklarte at funnet av stridshodene ble gjort av FNs inspeksjonsgruppe UNMOVIC under en kontroll av det militære ammunisjonslageret Ukhaider, som er "en rekke bunkere konstruert i siste halvdel av 1990-tallet."

Området ligger rundt 120 kilometer sørøst for Bagdad.

Under Golfkrigen i 1991 sendte Irak scudraketter mot Israel og Saudi-Arabia, og begge landene fryktet at rakettene kunne være utstyrt med kjemiske våpen. Rakettene inneholdt konvensjonell høyeksplosiv ammunisjon, men funnet torsdag kan tyde på at Irak har eksperimentert med kjemiske stridsmidler.

(NTB)